400

  • کلیک ها: 5241 رزومه
    نوشته شده توسط شیلنگ هیدرولیک
  • کلیک ها: 4808 تاریخچه
    نوشته شده توسط شیلنگ هیدرولیک
  • کلیک ها: 4766 نمایندگی
    نوشته شده توسط شیلنگ هیدرولیک

 

 

100

ارتباط با ما

آدرس : تهران - خیابان امیر کبیر- خیابان ناظم الاطباء جنوبی- پاساژ سبحان - پلاک 51

تلفن: 9 - 33976508 

فاکس: 33976505 

E-mail: metalicanstore@yahoo.com

موارد کاربرد