400

  • کلیک ها: 4389 رزومه
    نوشته شده توسط شیلنگ هیدرولیک
  • کلیک ها: 3985 تاریخچه
    نوشته شده توسط شیلنگ هیدرولیک
  • کلیک ها: 4012 نمایندگی
    نوشته شده توسط شیلنگ هیدرولیک

 

 

100

ارتباط با ما

آدرس : تهران - خیابان امیر کبیر- خیابان ناظم الاطباء جنوبی- پاساژ سبحان - پلاک 51

تلفن: 9 - 33976508  و 33924114

فاکس: 33976505 و 33905464 

E-mail: metalicanstore@yahoo.com

موارد کاربرد